ÜMUMİLƏŞDİRMƏ


1.Ümumiləşdirmək” dən f.is.
2. Ayrı-ayrı faktları, hadisələri müşahidə və öyrənmək nəticəsində hasil olan ümumi fikir, mülahizə; ümumi nəticə. Əsərdə irəli sürülən ümumiləşdirmələr.
ÜMUMİLƏŞDİRİLMƏK
ÜMUMİLƏŞDİRMƏK

Значение слова в других словарях