ÜMUMİLƏŞMƏ

обобщение
ÜMUMİLƏŞDİRMƏK
ÜMUMİLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə