ÜQƏLA

is. [ ər. ] köhn. Ağıllı adamlar.
Hər nə görsən, görəcəksən üqəla və füzəla; Hamı təsdiq edəcək, hər nə buyursa üləma. Ə.Vahid.

ÜQAB
ÜLƏMA

Значение слова в других словарях