ÜYÜŞDÜRMƏK

глаг. отлежать, отсидеть (вызвать онемение лежа или сидя в неудобном положении – о руке, ноге). Ayaqlarını üyüşdürmək отсидеть ноги, əlini üyüşdürmək отлежать руку
ÜYÜŞDÜRMƏ
ÜYÜŞMƏ

Digər lüğətlərdə