ÜZƏNGİ

ÜZƏNGİ I is. Yəhərdə ayaq qoyulan yer. Yəhərə çəkilən bu cüt üzəngi; Baxın, oxşamayır biri-birinə (Ə.Kürçaylı).

ÜZƏNGİ II is. anat. Orta qulaqda ikinci sümükcüyün adı.

ÜZ
ÜZLÜ

Значение слова в других словарях