IŞIQ

Dəmir başlıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ISMARLAMAQ
İBRƏT