ŞİVƏ

ŞİVƏ I is. [ fars. ] Ləhcə, tələffüz. Daima sözləri ərəb şivəsinə uyğun bir tərzdə çəkər qızğın bir tövr ilə. (H.Cavid).

ŞİVƏ II is. [ fars. ] Naz, qəmzə, əda. Nədir bu nazlanış, nədir bu şivə? (M.Müşfiq).

ŞİT
ŞOR

Значение слова в других словарях