ŞULUQLUQ

ŞULUQLUQ – DİNCLİK Yoxdur daha şuluqluq əsla, baxız, İranda… (A.Səhhət); Xalq mənimdir, bilirəm, dinclik sevən xalq deyil (S.Vəliyev).

ŞULUQLUQ – SAKİTLİK Bir də eşitdim: bir ağsaqqal kişi qışqırır: “Atana lənət, ay imam təziyəsinə şuluqluq salan!” (Ə.Haqverdiyev); Hələ həyətdə sakitlikdir (M.İbrahimov).

ŞULUQ
ŞUMAL

Значение слова в других словарях