ƏBƏDİLƏŞDİRMƏK

глаг. nəyi увековечивать, увековечить что :
1. сохранять, сохранить надолго, навечно. Dostluğu əbədiləşdirmək увековечить дружбу, əbədiləşdirməyə çalışmaq nəyi стараться увековечить что
2. обессмертить (сделать памятным навечно, сохранить в памяти потомков). Qəhrəmanların xatirəsini əbədiləşdirmək увековечить память о героях, adını əbədiləşdirmək kimin увековечить имя чье
ƏBƏDİLƏŞDİRMƏ
ƏBƏDİLƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə