ƏHYABƏYİM

həyat verən, can verən bəyim; gözəl qız.
ƏHYA
ƏHYAXANIM