Толковый словарь азербайджанских женских имен.

 • FABİYƏ

  nəsil Adı; paxlava, lobya

  Полностью »
 • FAİMƏ

  məşhur, tanınmış

  Полностью »
 • FAİNA

  parlaq, şəfəqli

  Полностью »
 • FAİNƏ

  parlaq, şəfəqli

  Полностью »
 • FAİRƏ

  od kimi; cəld

  Полностью »
 • FAİZƏ

  borc, ödənc olaraq verilən pulun girə qarşılığı

  Полностью »
 • FAİZƏXANIM

  borclu xanım, faizli xanım

  Полностью »
 • FAİZƏT

  borc, ödənc olaraq verilən pulun girə qarşılığı

  Полностью »
 • FAKİHƏ

  şad günlər; meyvə, bəhrə, məhsul; hüquqçu şəriət alimi

  Полностью »
 • FAKİYƏ

  qiymətli söz danışan qadın

  Полностью »
 • FAQİMƏ

  qavrama; intellekt; böyük

  Полностью »
 • FANİ

  çox zəif, gücdən düşmüş; taqətsiz

  Полностью »
 • FANİLA

  toxunma isti köynək

  Полностью »
 • FANİRƏ

  təhsilli, bilikli, savadlı

  Полностью »
 • FANURƏ

  təhsilli, bilikli, savadlı

  Полностью »
 • FARİBƏ

  gözəl, valehedici

  Полностью »
 • FASİLƏ

  işin, fəaliyyətin müvəqqəti dayandırılması; işin, fəaliyyətin müvəqqəti dayandırıldığı vaxt

  Полностью »
 • FATI

  q.türk dillərində «ağıllı, bacarıqlı, çoxbilmiş, zirək» (qadın) mənasında işlənir

  Полностью »
 • FATİHƏ

  giriş, başlanğıc; "Quran"ın ilk surəsi

  Полностью »
 • FATİKƏ

  azad edilmə, buraxılma

  Полностью »
 • FATİQƏ

  yaran, sındıran, doğrayan, ikiyə bölən; azadlıq

  Полностью »
 • FATİMAT

  süddən kəsilmiş, döşdən ayrılmış; t. qız, gəlin, qadın

  Полностью »
 • FATİMƏ

  süddən kəsilmiş, döşdən ayrılmış; t. qız, gəlin, qadın

  Полностью »
 • FATİMƏT

  süddən kəsilmiş, döşdən ayrılmış; t. qız, gəlin, qadın

  Полностью »
 • FATİMİ

  süddən kəsilmiş, döşdən ayrılmış; t. qız, gəlin, qadın

  Полностью »
 • FATMA

  süddən kəsilmiş, döşdən ayrılmış; t. qız, gəlin, qadın

  Полностью »
 • FATMAXANIM

  Fatma xanım; xanım Fatma

  Полностью »
 • FATMANİSƏ

  bax: Fatı, Fatma və Nisə

  Полностью »
 • FAYA

  ipək və ya yun parça

  Полностью »
 • FAZİLƏT

  fəzilətli, ləyaqət; bilik, mərifət

  Полностью »
 • FEYZANƏ

  bolluq anı; ləzzət zamanı

  Полностью »
 • FEYZƏ

  nemət, bolluq, bərəkət; elm, mərifət

  Полностью »
 • FƏDAQƏT

  qurban kəsmə

  Полностью »
 • FƏDAYƏT

  qurbanlar; fəda edənlər

  Полностью »
 • FƏHMİDƏ

  anlaqlı, zəkalı, düşüncəli

  Полностью »
 • FƏHRƏBANU

  şadlanan xanın, sevincli xanım

  Полностью »
 • FƏXRƏNDƏ

  uğurlu,xoşbəxt; mübarək

  Полностью »
 • FƏXRƏNİSƏ

  təriflənməli qadın, qadın öyünülməli, nümunəvi olan qadın

  Полностью »
 • FƏXRƏNSƏ

  təriflənməli qadın, qadın öyünülməli, nümunəvi olan qadın

  Полностью »
 • FƏXRƏNTAC

  fəxrə layiq tac, fəxr edilməli tac

  Полностью »
 • FƏXRİCAN

  şərəfli adam, möhtərəm sevgili, əziz adam

  Полностью »
 • FƏXRİDƏ

  hörmətli, möhtərəm; şərəfli

  Полностью »
 • FƏXRİGÜL

  fəxri gül, ehtiram gülü

  Полностью »
 • FƏXRİNAZ

  fəxrlə naz edən, fəxrlə nazlanan

  Полностью »
 • FƏXRİNTAC

  fəxrə layiq tac, fəxr edilməli tac

  Полностью »
 • FƏXRİYYƏ

  özünüöymə; klassik şeir növü. (bax: Fəxri)

  Полностью »
 • FƏXRİYYƏT

  hörmət; şöhrət

  Полностью »
 • FƏXRNAZ

  fəxrlə naz edən, fəxrlə nazlanan

  Полностью »
 • FƏQAMƏT

  böyüklük, əzəmət; ad-san, əsillik; anlama

  Полностью »
 • FƏQANNİSƏ

  fəryadlı, naləli qadın

  Полностью »