Толковый словарь азербайджанских женских имен.

 • GAVİYƏ

  güclü, qüvvətli qız

  Полностью »
 • GƏLİN

  toyu edilən, yeni ailə quran qız

  Полностью »
 • GƏLİNBACI

  gənc gəlinə qohumları tərəfindən verilən ad

  Полностью »
 • GƏLİNGÜL

  gəlin güldür; gül kimi gəlin

  Полностью »
 • GƏLİNXANIM

  gənc gəlinə müraciət forması

  Полностью »
 • GƏNCƏBANİ

  Gəncə banusu; Gəncə gözəli

  Полностью »
 • GƏNCƏBANU

  Gəncə banusu; Gəncə gözəli

  Полностью »
 • GƏNCƏXANIM

  Gəncə xanımı, Gəncə gözəli

  Полностью »
 • GƏNÇAY

  yeni görünən Ay; gözəl, qəşəng

  Полностью »
 • GƏRƏKMƏZ

  gərək olmaz; daha qız gərək deyil

  Полностью »
 • GİLANAZ

  nazlanan gilə, nazlı gilə

  Полностью »
 • GİLANƏ

  Azərbaycanın eyniadlı çay və şəhərinin adındandır

  Полностью »
 • GİLAS

  müxtəlif rəngli növləri olan çəyirdəkli şiringilə meyvə

  Полностью »
 • GİLAVAR

  cənubdan əsən külək, cənub küləyi

  Полностью »
 • GİLAZƏR

  qızıl dənəsi, qızıl giləsi

  Полностью »
 • GİLƏ

  gilənar meyvələrinin dənəsi

  Полностью »
 • GİLƏBACI

  bir nəfər bacı, gilə kimi bacı

  Полностью »
 • GİLƏBƏYİM

  gilə kimi bəyim, gilə kimi gözəl

  Полностью »
 • GİLƏXANIM

  bir nəfər xanım, gilə kimi xanım

  Полностью »
 • GİLƏXATIN

  bir nəfər xatun, gilə kimi xatun

  Полностью »
 • GİLƏXATUN

  bir nəfər xatun, gilə kimi xatun

  Полностью »
 • GİLƏNAR

  ağ və ya çəhrayı çiçəkləri, ətli və çəyirdəkli meyvə, bu meyvənin ağacı

  Полностью »
 • GİLƏNAZ

  nazlanan gilə, nazlı gilə

  Полностью »
 • GİLƏNAZ

  gilə kimi nazlı; nazlı gilə kimi qız

  Полностью »
 • GİLƏNUR

  nur giləsi, işıq zərrəsi, işıq dənəsi

  Полностью »
 • GİLƏVAR

  cənubdan əsən külək, cənub küləyi

  Полностью »
 • GİLƏZƏR

  qızıl dənəsi, qızıl giləsi

  Полностью »
 • GÖHƏR

  inci, daş-qaş, cəvahir; çox qəşəng

  Полностью »
 • GÖRGÜN

  görməli, baxmalı, diqqətəlayiq

  Полностью »
 • GÖVHƏR

  inci, daş-qaş, cəvahir; çox qəşəng

  Полностью »
 • GÖVHƏRBƏYİM

  gövhər kimi bəyim, gövhərə bənzər qız

  Полностью »
 • GÖVHƏRTAC

  gövhərlə (cəvahirlə) bəzədilən tac

  Полностью »
 • GÖYCƏ

  göy təhər, göyə bənzər; Göycə gölü (mahalı)

  Полностью »
 • GÖYÇƏ

  göy təhər, göyə bənzər; Göycə gölü (mahalı)

  Полностью »
 • GÖYÇƏGÜL

  gözəl, qəşəng gül

  Полностью »
 • GÖYÇƏK

  gözəl, qəşəng, xoşagələn

  Полностью »
 • GÖYÇƏKXANIM

  gözəl, yaraşıqlı xanım

  Полностью »
 • GÖYƏRÇİN

  yarımyabanı, yarıməhliləşmiş yaraşıqlı quş; rəmzi mənası: sülh

  Полностью »
 • GÖYGÖZ

  gözləri göy olan, gözügöy

  Полностью »
 • GÖZƏL

  göyçək, qəşəng, xoşagələn, göz oxşayan

  Полностью »
 • GÖZƏLBƏYİM

  gözəl bəyim, çox qəşəng qız

  Полностью »
 • GÖZƏLÇƏ

  "gözəl" sözünün kiçiltmə və əzizləmə forması

  Полностью »
 • GÖZƏLGƏLİN

  gözəl gəlin, gözəl, cazibədar qız

  Полностью »
 • GÖZƏLGÜL

  gözəl gül, çiçək; gözəl və yaraşıqlı qız

  Полностью »
 • GÖZƏLXANIM

  qəşəng, yaraşıqlı xanım

  Полностью »
 • GURSEL

  güclü sel, coşğun çay; çılğın

  Полностью »
 • GURŞAD

  çox bərk və sürətlə yağan yağış

  Полностью »
 • GUŞBƏR

  sırğa; öyüd, nəsihət

  Полностью »
 • GUŞVAR

  sırğa; öyüd, nəsihət

  Полностью »
 • GUŞVARƏ

  sırğa; öyüd, nəsihət

  Полностью »