Толковый словарь азербайджанских женских имен.

 • JALƏ

  şeh, şəbnəm; məsum göz yaşı

  Полностью »
 • JALƏGÜL

  gül şehi, gül şəbnəmi

  Полностью »
 • JALƏXANIM

  Jalə xanım, jalə kimi saf, təmiz qız

  Полностью »
 • JASMEN

  "yasəmən" sözünün fransız forması

  Полностью »
 • JASMİN

  "yasəmən" sözünün fransız forması

  Полностью »
 • KABUTƏR

  göyərçin

  Полностью »
 • KAFİYAT

  kifayət edən, bəs edən, tələbi təmin edən

  Полностью »
 • KAFİYƏ

  kifayət edən, bəs edən, tələbi təmin edən

  Полностью »
 • KAFİYYƏ

  kifayət edən, bəs edən, tələbi təmin edən

  Полностью »
 • KAHI

  yarpaq və kökü çiy yeyilən kələmə oxşar birillik tərəvəz bitkisi

  Полностью »
 • KAHKAŞAN

  gecələr göy üzündə ağ yol şəklində görünən ulduzlar topası; hacılar yolu, süd yolu

  Полностью »
 • KAİNAT

  dünya, aləm, bütün varlıq

  Полностью »
 • KAMANZƏR

  qızıl kaman, qızıldan olan kaman

  Полностью »
 • KAMİNAT

  azacıq, kiçicik, əhəmiyyətsiz; aciz, fağır

  Полностью »
 • KEVSƏR

  bol, tükənməz (Cənnətdə saf və dadlı suyu olan çeşmənin adından olub, "şirin, dadlı, ləzzətli içki" mənasındadır)

  Полностью »
 • KEYFİYYƏT

  necəlik, yaxşılıq və ya pislik; əhvalat; işin gedişi

  Полностью »
 • KEYSU

  uzun saç, zülf, hörük

  Полностью »
 • KƏBUTƏR

  göyərçin

  Полностью »
 • KƏHKAŞAN

  gecələr göy üzündə ağ yol şəklində görünən ulduzlar topası; hacılar yolu, süd yolu

  Полностью »
 • KƏHKƏŞAN

  gecələr göy üzündə ağ yol şəklində görünən ulduzlar topası; hacılar yolu, süd yolu

  Полностью »
 • KƏHRƏBA

  muncuq, müştük, təsbeh dənəsi və s. düzəldilən sarı rəngli maddə

  Полностью »
 • KƏHRİZ

  yeraltı su yolu, su kəməri,quyu-bulaq

  Полностью »
 • KƏKLİK

  əlvantüklü çöl quşu; yaraşıqlı, incə

  Полностью »
 • KƏLAMƏT

  sözlər, kəlmələr, ifadələr

  Полностью »
 • KƏLAMNAZ

  incə, zərif söz; ürəyəyatan ifadə

  Полностью »
 • KƏLİMƏ

  gözəl, hikmətamiz söz, nəsihətamiz ifadə

  Полностью »
 • KƏLİMƏT

  sözlər, kəlmələr, ifadələr

  Полностью »
 • KƏMİNƏ

  azacıq, kiçicik, əhəmiyyətsiz; aciz, fağır

  Полностью »
 • KƏMİNƏT

  azacıq, kiçicik, əhəmiyyətsiz; aciz, fağır

  Полностью »
 • KƏNARƏ

  qıraq, dövrə; sahil, ətraf; tərəf

  Полностью »
 • KƏNİZ

  xidmətçi qız, qulluqçu

  Полностью »
 • KƏNİZƏ

  xidmətçi qız, qulluqçu

  Полностью »
 • KƏRİMƏ

  qız övladı; göz

  Полностью »
 • KƏSİMƏ

  kəsmə, kəsiş; biçim; müəyyən edilmiş

  Полностью »
 • KƏSİRƏ

  çox bol; sıx; əksəriyyət

  Полностью »
 • KƏSİRƏT

  çox bol; sıx; əksəriyyət

  Полностью »
 • KƏZBAN

  xanım, sahibə; evdar qadın

  Полностью »
 • KİÇİKBƏYİM

  kiçik bəyim, balaca bəyim

  Полностью »
 • KİÇİKXANIM

  kiçik xanım, balaca xanım

  Полностью »
 • KİFAYƏT

  bəs olma, yetər, qane olma; daha qız bəsdir

  Полностью »
 • KİMXARƏ

  ipək parça

  Полностью »
 • KİMYA

  maddələrin quruluşu və onların qarşılıqlı əlaqəsini öyrənən elmin adı; hikmət, qüdrət

  Полностью »
 • KİMYƏ

  maddələrin quruluşu və onların qarşılıqlı əlaqəsini öyrənən elmin adı; hikmət, qüdrət

  Полностью »
 • KİNƏBACI

  talış dilində «kinə» qız, ad isə «qız bacı» deməkdir

  Полностью »
 • KİNƏXANIM

  qız xanım; xanım kimi qız (Bu iki ad ən çox Lənkəran və Masallı zonasında işlənir)

  Полностью »
 • KİRAYƏ

  ödənişlə bir şeydən istifadə hüququnun başqasına verilməsi

  Полностью »
 • KİŞMİŞ

  üzüm qurusu; qarabuğdayı

  Полностью »
 • KİŞVƏR

  ölkə, məmləkət

  Полностью »
 • KLARA

  aydın, təmiz; işıqlı, parlaq

  Полностью »
 • KÖKKƏB

  ulduz; bəxt, tale

  Полностью »