ƏKMƏK

ƏKMƏK I f. Basdırmaq. Quba bağlarında şitillər alıb; Alma da, armud da, ərik də əkdi (S.Vurğun).

ƏKMƏK II f. Rədd etmək, başdan eləmək, aradan çıxmaq. Bərbərzadəni birtəhər tovlayıb otağın ikisini keçirdərik əlimizə. Sonra Sənubəri əkmək asandır (S.Rəhman).

ƏKMƏK III f. Şumlamaq. Niyə acından ölürük, əkin əkərik (H.Nəzərli).

Ə
ƏQRƏB

Значение слова в других словарях