АББАТИССА

rahibə
АББАТ
АББАТСТВО

Digər lüğətlərdə