АББРЕВИАТУРА

abbreviatura (1. Sözlərin baş hərfləri ilə müxtəsər yazılışı; 2. Iki və daha çox sözdən ixtisarla düzəldilmiş bir söz; məs: kolxoz, sovxoz)
АББАТСТВО
АБДИКАЦИЯ

Digər lüğətlərdə