АБДИКАЦИЯ

istefa, əl çəxmə (taxtdan, mənsəbdən, vəzifədən və s. )
АББРЕВИАТУРА
АБДОМЕН

Digər lüğətlərdə