АБИССИНКА

həbəş, həbəşistanlı qadın (qız)
АБИССИНЕЦ
АБИТУРИЕНТ

Digər lüğətlərdə