АБОРТИВНЫЙ

tib. Abortiv (hər hansı bir prosesin inkişafını, gedişini dayandıran)
АБОРТ
АБРАКАДАБРА

Digər lüğətlərdə