АН

союз и част. 1. amma, ancaq, doğrudan da, görünür; 2. yox, hər halda.

АМФОРА
АНАБАПТИЗМ

Digər lüğətlərdə