АБЛАКТИРОВАТЬ

сов. и несов. budaqları yaxınlaşdıraraq peyvənd etmək.

АБЛАКТИРОВАНИЕ
АБЛАКТИРОВКА