АБОЛИЦИОНИЗМ

м мн. нет tar. abolisionizm (hər hansı bir qanunun ləğvinə çalışan ictimai hərəkat).

АБЛАКТИРОВКА
АБОЛИЦИОНИСТ

Digər lüğətlərdə