АБУЛИЯ

tib. Abuliya, iradəsizlik , iradə zəifliyi
АБСЦЕСС
АБХАЗ

Digər lüğətlərdə