АВАНПОРТ

avanport (portda gəmilərin lövbər salıb dura bildiyi hissə)
АВАНЛОЖА
АВАНПОСТ

Digər lüğətlərdə