АВАНСИРОВАТЬ

avans vermək
АВАНСИРОВАНИЕ
АВАНСОМ

Digər lüğətlərdə