АВАНСОМ

1. Avans olaraq; получить авансом - avans olaraq almaq 2. Qabaqcadan
АВАНСИРОВАТЬ
АВАНСЦЕНА

Digər lüğətlərdə