АВАНТЮРИЗМ

avantürizm, macəraçılıq, fırıldaqçılıq
АВАНТЮРА
АВАНТЮРИСТ

Digər lüğətlərdə