АВГУСТЕЙШИЙ

прил. köhn. əlahəzrət (hökmdarlara verilən ünvan).

АВГУСТ
АВГУСТОВСКИЙ

Digər lüğətlərdə