АВГУСТЕЙШИЙ

əlahəzrət (hökmdarlara verilən ünvan)
АВГУСТ
АВЕНЮ

Digər lüğətlərdə