АВИА

avia - (mürəkkəb sözlərin əvvəlində sözün aviasiyaya aid olmasını göstərir)
АВЕНЮ
АВИАБАЗА