АЗОТИЗАЦИЯ

ж azotlaşdırma (polad şeylərə bərklik vermək üçün onun səthinə azot hopdurma).

АЗОТ
АЗОТИРОВАНИЕ