АКАДЕМИЗМ

м мн. нет akademizm (1. quru nəzəriyyəçilik; 2. 17-19-си əsrlərdə incəsənətdə klassik (antik) ənənələri müdafiə edən və yeniliyə zidd olan cəyəran).

АЙСОРКА
АКАДЕМИК

Digər lüğətlərdə