АКАДЕМИЯ

akademiya (1. Ali elmi müəssisə 2. Bəzi aili məktəblərin adı)
АКАДЕМИЧНОСТЬ
АКВАРИУМ

Digər lüğətlərdə