АКВАРЕЛЬ

ж rəss. akvarel (1. sulu boya; 2. sulu boya ilə çəkilmiş şəkil).

АКВАРЕЛИСТ
АКВАРЕЛЬНЫЙ

Digər lüğətlərdə