АКВЕДУК

м akveduk (çay, dərə və s. üzərində körpü şəklində çəkilən su kəməri).

АКВАТОРИЯ
АКВИЛОН

Digər lüğətlərdə