АККЛИМАТИЗАЦИЯ

iqlimləşmə, mühitə uyğunlaşma
АКВИЛОН
АККЛИМАТИЗИРОВАНИЕ

Digər lüğətlərdə