АЛАРМА

АЛАРМ м, АЛАРМА ж

köhn. həyəcan, çaxnaşma, vəlvələ, haray.

АЛАРМ
АЛАРМИСТ