АЛБАНКА

ж alban qadını (qızı).

АЛБАНЕЦ
АЛБАНСКИЙ