АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ

алгебра söz. sif. cəbri.

АЛГЕБРАИСТ
АЛЕБАРДА

Digər lüğətlərdə