АЛЕБАСТР

м alebastr, gəc, kirəc.

АЛЕБАРДА
АЛЕБАСТРОВЫЙ

Digər lüğətlərdə