АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ

прил. : 1) александрийская бумага rəsm və cizgi kağızı; 2) александрийский лист sənaməki (işlətmə - bağırsaq yolunu açma dərmanı).

АЛЕБАСТРОВЫЙ
АЛЕКСАНДРИТ

Digər lüğətlərdə