АЛЕУТКА

ж aleut qadını (qızı).

АЛЕУТ
АЛЕУТСКИЙ

Digər lüğətlərdə