АЛЕУТ

м (мн. алеуты) aleut (şimal xalqlarından biri).

АЛЕТЬСЯ
АЛЕУТКА

Digər lüğətlərdə