АЛКОГОЛИЗАЦИЯ

ж alkoqollaşdırma, spirtini artırma.

АЛКАТЬ
АЛКОГОЛИЗИРОВАТЬ

Digər lüğətlərdə