АЛКОГОЛИЗМ

м мн. нет alkoqolizm, içki düşkünlüyü, əyyaşlıq.

АЛКОГОЛИЗИРОВАТЬ
АЛКОГОЛИЗОВАТЬ

Digər lüğətlərdə