АЛКОГОЛИК

м alkoqolik, içki düşkünü, əyyaş.

АЛКОГОЛИЗОВАТЬ
АЛКОГОЛИМЕТРИЯ

Digər lüğətlərdə