АЛКОГОЛИЧКА

ж içki düşkünü, əyyaş qadın.

АЛКОГОЛИЧЕСКИЙ
АЛКОГОЛЬ

Digər lüğətlərdə