АЛЛЕГОРИЗМ

м ədəb. alleqorizm (alleqorik ifadə tərzi).

АЛЛАХ
АЛЛЕГОРИЧЕСКИЙ