АНАЛИЗАТОР

м analizator (1. fiz. polyarizə edilmiş işığı tapmaq və öyrənmək üçün optik cihaz; 2. fiziol. xarici təsirləri qavrayıb, onları tərkib hissələrinə ayıran hiss orqanı).

АНАЛИЗ
АНАЛИЗИРОВАНИЕ