АРГО

ср нескл. dilç. arqo (kiçik bir ictimai qrupun, ümumi milli dildən ayrı olan şərti jarqonu).

АРГЕНТИНСКИЙ
АРГОН

Digər lüğətlərdə